Polityka prywatności / RODO.

Wiemy o Tobie tylko tyle ile nam powiesz.

 

Polityka prywatności / RODO w dermologic.pl.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 RODO - Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zobowiązani jesteśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę AtmaNet Poland Maciej Bezeg mającą siedzibę na ul. Osiedlowej 22, 46-022 Zawada.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy, przedstawienia ofert, obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń, archiwizacji. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, wykonania zobowiązań podatkowych, wykonywania obowiązków reklamacyjnych, a także w celach archiwizacyjnych – maksymalnie przez okres 5 lat.

Firma AtmaNet Poland jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon. Firma AtmaNet Poland nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: abc@atmanet.pl lub tel. 604 917 779.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. dobrowolna zgoda, art. 6 ust. 1 lit. b, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną. Celem przetwarzania Państwa danych przez firmę AtmaNet Poland jest wykonanie usługi zleconej przez Państwa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Sprzeciw lub wypowiedzenie przetwarzania danych mogą być zgłoszone w dowolny, wygodny dla Państwa sposób: telefonicznie lub emailem.

Państwa dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom - podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące firmę AtmaNet Poland, firmy prawnicze lub innym instytucjom wobec mogącego powstać obowiązku prawnego.

Nie dokonujemy żadnych analiz Państwa preferencji (profilowania) i nie gromadzimy na Państwa temat innych danych bez Państwa wiedzy i odrębnej zgody.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz może być konieczne do wykonywania czynności, o których wyżej mowa.

W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi osób dokonujących ew. zakupy, dzięki temu internauci pozostają anonimowi. Dane statystyczne o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu, czerpiemy również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do tworzenia statystyk odwiedzin stron internetowych.

 

Rewelacyjny produkt, proste składanie zamówień, bezpieczne płatności, szybka przesyłka.

 

Składanie zamówień w dermologic.pl nie wiąże się z koniecznością rejestracji. Każda osoba, która ukończyła 18 lat może złożyć zamówienie. Dane gromadzone podczas zakupu są wykorzystane jedynie do prawidłowej realizacji zamówień na stronie dermologic.pl tj. firmę AtmaNet Poland.

W przypadku płatności elektronicznych, dane Klientów mogą być przekazane firmom pośredniczącym w transakcjach płatniczych. Firmy te nie wykorzystują danych Klientów w żaden inny sposób, jak tylko w zakresie koniecznym do realizacji płatności za towar.

Komentarze

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy

Masz pytania? Chcesz skomentować artykuł?

Jeśli masz pytania lub chcesz skomentować artykuł możesz skorzystać z formularza poniżej, by uzyskać odpowiedź.

Wypełnij wszystkie wymagane pola

 

* Przepisz kod z obrazka